ADHD

At leve med det

Team for Misbrugspsykiatri

Når Claus fortæller om sin egen proces, så lykkes det ham at holde en vigtig etik i forhold til ikke at udtale sig om, hvorledes det har været for andre personer.

Han fortæller meget detaljeret og yderst lærerigt om sine mange selvrefleksioner, så det er lærerigt for både personer uden noget kendskab til rusmidler og psykiatri såvel som for professionelle behandlere fra misbrugsbehandling som psykiatri.

Han er i stand til at formidle egne erfaringer, så der hos tilhørerne danner sig en række perspektivrige læresætninger om misbrugere og behandling, som det kan være meget vanskeligt at få på en så indlevende måde, som Claus leverer.

Se hele anbefalingen her, åbner i pdf


VIA Socialrådgiveruddannelsen

Vores studerende skal, som kommende socialrådgivere, skabe gode relationer og samarbejde med borgere på måder, der virker understøttende for recovery.

Claus giver med sit foredrag et unikt indblik i livet med dobbeltdiagnose og kampen for at komme sig. Et indblik, der ikke kan erhverves gennem læsning af teori, men som er essentielt for at forstå mennesket bag diagnosen. 

Claus fastholder sine tilhørere med nærvær, humor og ro. Han har en særdeles velfungerende retorik og kan med metaforer og små anekdoter give en meget konkret forståelse af den abstrakte proces, som recovery kan være for udenforstående. Med oplægget får han plantet en vigtig læresætning hos de kommende socialrådgivere: Det er håb for alle.

Med venlig hilsen / Best regards
Annette Auken Andreassen
Lektor, socialrådgiver, cand.soc.


Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

I maj havde studerende i sygeplejerskeuddannelsen besøg af Claus i forbindelse med et tema på modul 7 om psykisk sygdom, misbrug og recovery. 

Claus fortalte sin historie levende og engageret. Beskrivelsen af misbruget og kampen for at komme ud af det var hudløst ærlig, og uden sentimentalitet. Claus' historie gjorde et stort indtryk på alle os, der hørte på. 

Efterfølgende fortalte en studerende, hvor overrasket hun var blevet over, at det kunne tage så mange år, - 32 år, - at beslutte sig for at stoppe et misbrug. En anden studerende var blevet meget berørt af den lidelse Claus og hans familie havde gået igennem. En tredje studerende gav udtryk for sin undring over, hvad der til sidst havde fået Claus til at stoppe sit misbrug. Claus gav her et svar, der fint illustrerede både det uforklarlige, og det forklarlige i, hvad det var, der havde fået ham til at tage beslutningen om at holde op.

Claus' historie er både historien om, at det nytter at kæmpe, og historien om, at man ikke skal give op uanset hvor lang tid, der går. En vigtig viden for en sygeplejerske, der i sit arbejde daglig konfronteres med menneskelig lidelse og modgang, og hvor det somme tider er svært at bevare troen på, at ens hjælp nytter noget. 

Vi vil også fremover invitere Claus ind i uddannelsen, så de studerende kan lære af hans historie.

Venlig hilsen
Birte Glinsvad, lektor
VIA-University College - Campus Randers
Jens Otto Krags Plads 3
8900 Randers C 


Lotte Sønderby Psykolog CSU

"Jeg har oplevet Claus som foredragsholder flere gange. Claus formår at fortælle sin barske historie på en autentisk og nærværende måde, der gør den vedrørende for alle os tilstedeværende og efterlader rummet i stille respekt. 

Det er ikke medlidenhed og offerrollen vi skal lede efter, men viljen og kampen for at ville noget andet og mere også efter mange år. Det er svært ikke at blive fanget ind af den historie og gå derfra med en oplevelse af, at det jo alligevel nytter noget det hele".

Lotte Sønderby Psykolog CSU, Trin Horsens
Sønderbrogade 46-48
8700 Horsens


Ole Felding-Adolf - Skolelærer

"Jeg havde i efteråret 2011 besøg af Claus Andersen i min 8. special-klasse på Risskov Skole.
Da nogle af vores elever var begyndt at flirte med alkohol og cigaretter og ligeledes udvise stor  interesse og betagelse af hash, havde vi haft et forløb i undervisningen om narkotika, alkohol og  misbrug og om hvordan man finder gode venner i stedet for dårlige. 

Mange af mine elever har netop svært ved at gennemskue evt. konsekvenser af alkohol- og hashbrug og har ligeledes aldrig fået de fornødne redskaber til at finde rigtige venner. 

På trods af vores undervisningsforløb var det tydeligt, at flere elever fandt hash og alkohol spændende og fascinerende og samtidig havde nogle forvrængede fordomme og forestillinger om narkomani og alkoholisme. 

Mit håb var, at Claus kunne åbne øjnene på børnene ved at fortælle sin historie. 

Dette formåede Claus. Vi havde nok en forventning om, at vi skulle høre om dramatiske detaljer fra en narkomans liv, men Claus havde mest af alt fokus på de sociale konsekvenser hans lange misbrug havde medført, og hvordan han i dag som stoffri og godt oppe i 50erne har måttet tillære sig kompetencer han skulle have haft for 40 år siden. 

Claus har en meget udramatisk og nøgtern måde at fortælle på hvilket gjorde at eleverne kunne se sig selv i nogle af de situationer Claus fortalte om. Claus er god til at drage paralleler mellem sin egen livsfortælling og de unges liv. 

Han vælger helt bevidst ikke at prædike men skaber i stedet en ligeværdig dialog mellem sig selv og tilhørene.
I mit lærerteam har vi efterfølgende haft gavn af Claus Andersens besøg, fordi vi i flere situationer har kunnet henvise til nogle af de sociale problemer Claus har fortalt om fra sin tid som misbruger og som til tider kan minde om de problemer vores specialklassebørn står over for."

Ole Felding-Adolf


Dobbeltdiagnose I/S

Virksomheden Dobbeltdiagnose I/S udbyder årligt Dobbeltdiagnoseuddannelsen i tæt samarbejde med psykiatrien i Risskov. Claus har i efterhånden mange år været en fast del af programmet på uddannelsens første dag. Han fortæller åbent, ærligt og levende sin historie om et vanskeligt liv med ADHD og et meget kaotisk misbrug.

Han fortæller om beslutningen om at blive "clean", om at stoppe misbruget og særligt om de nye strategier, det har været nødvendigt at lære for efterfølgende at forblive "clean". 

Vi vil på det varmeste anbefale Claus til andre lignende opgaver. Gennem sit oplæg formår han at give et godt indblik i de behandlingstiltag, der er nødvendige for at hjælpe et menneske med dobbeltdiagnose. Oplægget giver altid stof til eftertanke i forhold til egne holdninger til arbejdet med misbrugere, egen praksis på området samt nødvendige organisatoriske rammer/forhold for at det kan lykkedes. Man går altid fra oplægget med en oplevelse af håb og tanker om, at arbejdet med denne målgruppe "alligevel" nytter noget. 

Med venlig hilsen
Uddannelsesansvarlig
Eline Hyldager
Østrevej 32
8210 Hasle


Team For Misbrugspsykiatri

Jeg kan hermed fortælle, at Claus Andersen har undervist på vores kurser for personale, som arbejder med mennesker med et misbrugsproblem.

Hans undervisning har altid kunnet fange kususdeltagernes opmærksomhed på grund af hans store erfaring og engagement. Så vi kan kun give ham vores varmeste anbefalinger.

Venlig hilsen
Søren Søberg Hansen
Team For Misbrugspsykiatri
Skovagervej 2
8240 Risskov


Social og psykiatriafdelingen, Vejle Kommune.

Claus Andersen holdt et oplæg om sin tid som misbruger og tiden efter. Det var et relevant og indsigtsgivende oplæg.

Claus formidlede oplægget på en god og struktureret måde, så jeg kan anbefale Claus Andersen til at holde lignende oplæg for professionelle medarbejdere.

Venlig hilsen
Marlene Hædersdal Ib
Social og psykiatriafdelingen, Vejle Kommune.
Tlf.: 30 91 70 06


At leve og have et liv med ADHD

Jeg har fulgt Claus igennem modgang og medgang - i et liv som indimellem kunne slå ud på den berømte Richter skala.

Claus har været en stor del af min hjælp, i forhold til andre voksne brugere med ADHD, i mit arbejde med brugere som er kommet ud af sit misbrug, men også brugere som stadig er aktive i deres misbrug.

Ved at have fulgt Claus, fra "Nål til Mål" - hvor han i alle aspekter i sit liv, har været en person med et stort overskud, og hjælpsomhed - i forhold til at hjælpe, støtte og coache brugere og personale i hvordan vi kan støtte og guide - mennesker i lignende livssituationer - som ham selv.

Claus lever et liv som hele tiden er en proces - at følge ham videre, benytte os af hans evige optimisme, styrke og intellekt - hans evne til at formidle, og ikke mindst hans smittende humør - er en gave.

Tanja Dahl Therkildsen
Afdelingsleder
Center for Misbrugsbehandling
Århus